Monday, October 21, 2019

Quạt hút công nghiệp 400x400x300 - Quạt hút 400

Quạt hút công nghiệp 400x400x300: Quạt hút công nghiệp 400x400x350 quạt hút công nghiệp 4 tấc duy nhất tại Bình Dương và toàn quốc, quạt hút công nghiệp 4 tấc có lá xách, motor trực tiếp chạy điện 220V và 380V phục vụ làm mát cho nhà kho, nhà xưởng...Quạt hút công nghiệp 400x350x400, Quạt hút công nghiệp 4 tấc, quạt hút gió vuông gắn tường tại Bình Dương, Đồng Nai và toàn Quốc.Quạt hút 400 - Quạt hút công nghiệp 400x400x300  là dòng quạt hút là xách có kích thước nhỏ nhất, với kích thước vuông hoàn toàn lại được kết hợp motor gắn trực tiếp trong sản phẩm mang lại cảm giác độ ồn nhỏ nhất ttrong tất cả các dòng sản phẩm.https://dienhiepphat.com/san-pham/quat-hut-cong-nghiep-400-x-400-x-350-552.html

Reactions:

0 comments:

Post a Comment